Advisering & Projecten jeugd

Advisering & Projecten Jeugd

Algemeen

Beleid is in mijn visie altijd ondersteunend aan de praktijk. Beleid moet zoveel mogelijk in wisselwerking met de praktijk tot stand komen en niet aan het bureau van ambtenaren. Het start dus op de werkvloer, waar uitvoerenden en burgers samen werken aan concrete doelen en resultaten. Het is belangrijk dat managers van instellingen en gemeenten hun uitvoerenden niet voorschrijven wat zij moeten doen, maar met hen meedenken over verbeteringen en hen ondersteunen met de juiste beleidsregels en faciliteiten. Ik bevorder waar nodig de effectieve samenwerking tussen alle betrokkenen, zodat concrete resultaten bereikt kunnen worden.

Projecten Jeugd

Jeugdbeleid heeft tot doel kinderen kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij straks als zelfstandige burgers in de maatschappij kunnen meedoen. Jeugdbeleid krijgt vorm binnen verschillende werelden: de (lokale) overheid, de jeugdzorg, het onderwijs en de zorg. Met elk van deze werelden heb ik een ruime werkervaring. Hoewel de vertegenwoordigers van deze werelden in de praktijk steeds vaker bij elkaar komen in de wijkteams voor jeugd en gezin, vormen ze op beleidsniveau helaas nog maar al te vaak gescheiden eilanden die mijlenver uit elkaar liggen. In mijn projecten en beleidsadviezen binnen het beleidsterrein Jeugd zoek ik naar verbinding en zet ik mij in voor een effectieve samenwerking tussen alle verschillende partijen. Dat deed ik in eerder opdrachten bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een Ouder en Kindcentrum, en bij de aanpak van multiprobleemgezinnen.