Cursusaanbod via SWP

Via Logavak opleidingsgroep bied ik de volgende cursussen aan: Aansturen en begeleiden van wijkteams – voor teamleiders en coördinatoren van wijkteams. Gemeenten en zorginstellingen sturen op nieuwe rol – voor beleidsmakers, ambtelijk managers en strategisch adviseurs van gemeenten en zorginstellingen. Voor meer informatie en inschrijven: www.logavak.nl 

Congressen en symposia

Op de volgende congressen en symposia verzorg ik een bijdrage: Op de volgende congressen en symposia heb ik in 2017 een bijdrage verzorgd: Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam, 16 mei 2017 De Zoektocht naar het handwerk van de overheidsprofessional , IKPOB, 20 november 2017

Samenwerking Twijnstra Gudde

Samen met Twijnstra Gudde heb ik het leertraject ” Verticaal maatwerk leren” ontwikkeld. Hiermee kunnen vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke niveaus begrip voor elkaars rol en positie ontwikkelen, en samen leren wat maatwerk inhoudt. Ingewikkelde casuïstiek kan daardoor sneller en beter worden opgelost. Meer weten? Mail Loes Sluiters van Twijnstra Gudde op lsl@tg.nl of bel 06-28458484.