Coaching & Intervisie

Coaching & Intervisie

Coaching

Intervisie

Intervisie is een krachtige manier om te leren door te reflecteren op het eigen handelen. De deelnemers aan intervisie brengen een vraagstuk uit hun eigen praktijk in waarover zij iets willen leren. De invalshoek bij het bespreken is niet de casus zelf, maar hoe de inbrenger zich hiertoe verhoudt: wat maakt dat ik hier last van heb, waarom loop ik steeds weer tegen hetzelfde aan?

binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuitenJules Deelder

In intervisie staat leren met en van elkaar voorop. Door respectvol en open naar elkaar te luisteren en nieuwsgierig te zijn naar wat de inbrenger bezig houdt, ontstaat ruimte en potentieel voor andere handelswijzen.

Als begeleider van intervisie is het vooral mijn rol om te bewaken dat er wordt geleerd: Stellen de deelnemers open vragen die helpend zijn voor de inbrenger? Is de sfeer veilig? Werkt iedereen actief mee? Wanneer nodig doe ik een interventie, en help ik de intervisiegroep om verbetering aan te brengen in hun gezamenlijk proces.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact met me op. In een voorgesprek verkennen we in de eerste plaats of het doel dat u als de opdrachtgever met intervisie heeft, en de gewenste opbrengst, overeenkomen met wat intervisie daadwerkelijk kan betekenen en opleveren. Wanneer wij hierover overeenstemming bereiken maak ik een offerte op maat.