Trainingen & Workshops

Training & Workshops

Je hoeft niet te weten wat je moet doen, je moet eerder gewoon gaan vinden dat je iedere keer opnieuw moet gaan uitzoeken wat je moet doenD.Haan

 

Ik bied de volgende basis vaardigheidstrainingen voor medewerkers van wijkteams:

  • Eigen kracht/ Welzijn Nieuwe Stijl
  • Doelen stellen met de klant
  • Oplossingsgericht werken
  • Netwerk versterken

 

Naast deze trainingen kan ik op maat trainingen ontwerpen en uitvoeren:

  • voor teamleiders, die juist in de transformatie een belangrijke positie innemen als spil tussen het wijkteam, de beleidslaag en het bestuur. Training kan hen helpen om wijkteams goed te begeleiden in hun leerproces, en om het leren van onderop te bevorderen en te bewaken.
  • voor gemeenten ( beleidsambtenaren, opleidingsadviseurs) die in het transformatieproces merken dat niet alleen de wijkteams moeten veranderen, maar dat ook zij zelf op een andere manier moeten gaan werken.

 

Heeft u belangstelling voor een training op maat? Neem dan contact met me op.